Jesenická 331Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
Các hệ thống điện mặt trời cho hộ gia đình
Không còn lệ thuộc vào nhà cung cấp năng lượng!
TÔI MUỐN CÓ MỘT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI
Việc sở hữu một nhà máy điện mặt trời riêng của bạn trở nên dễ dàng với chúng tôi

Quy trình hoạt động như thế nào

1
Tư vấn và liên hệ cá nhân
Chúng tôi thu thập thông tin cần thiết thông qua email và cuộc gọi, sau đó chúng tôi sẽ đến nơi bạn muốn lắp đặt và tiến hành kiểm tra, sau đó chúng tôi sẽ đề xuất vị trí lắp đặt các tấm pin và chuẩn bị một đề xuất cuối cùng
2
Chuẩn bị dự án
Chúng tôi cung cấp tài liệu cần thiết, kết nối với hệ thống phân phối, sắp xếp đơn xin hỗ trợ, và giúp bạn với việc công việc tài chính
3
Cài đặt và lắp đặt
Dựa trên dự án được phê duyệt, chúng tôi sẽ lắp đặt, xem xét lại và kiểm tra tính năng của hệ thống và đệ trình báo cáo xem xét lại
4
Hướng dẫn và tư vấn
Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách điều hướng trong hệ thống và chuẩn bị bản đánh giá của chuyên gia cho Quỹ Môi trường Nhà nước, cụ thể là chương trình Zelená úsporám - cơ sở để yêu cầu hỗ trợ tài chính

TÔI MUỐN ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi nhiều chi tiết về nhu cầu của bạn càng tốt (ví dụ: mức tiêu thụ trung bình hàng tháng tính bằng MWh, diện tích, loại hệ thống sưởi, hệ thống sưởi nước) để chúng tôi có thể chuẩn bị giải pháp hợp lý. Chúng tôi rất vui được tư vấn miễn phí cho bạn.

TẢI VỀ TÀI LIỆU

Đối tác của chúng tôi